-

به مناسبت سالروز بیعت تاریخی همافران ارتش با حضرت امام خمینی، فرماندهان، خلبانان و جمعی از اعضای نیروی هوایی ارتش…