-
شناسه خبر 276336

سی و چهارمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی به صورت تمام الکترونیک ۲۹ شهریورماه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

به گزارش فرتاک نیوز،

آزمون کتبی سی و چهارمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی به صورت تمام الکترونیک ۲۹ شهریورماه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود و محل شرکت در آزمون کتبی هر داوطلب حداکثر تا تاریخ ۲۲ شهریور ۹۹ از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

به این ترتیب حوزه امتحانی هر داوطلب نیز بنا به راهنمای مربوطه در هنگام صدور کارت ورود به آزمون از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و به اطلاع کلیه داوطلبان خواهد رسید.

تمامی داوطلبان می توانند از روز یکشنبه ۲ شهریور تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۹ با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی است.

 کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ شهریور ۹۹ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

ضوابط و شرایط لازم جهت ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصی

کلیه داوطلبان لازم است تا تاریخ ۱۵ آذر ۹۹ دوره دستیاری خود را به پایان برسانند.

کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اتمام دوره آموزش خود در آزمون گواهینامه و دانشنامه رشته مربوطه شرکت کنند و در صورت عدم شرکت یک دوره مردودی محاسبه خواهد شد.

مردودین آزمون گواهینامه فوق تخصصی از سی و سومین دوره این آزمون و به بعد (از سال ۹۸ و بعد از آن) مشمول یک سال تمدید دوره می شوند و حداکثر پس از سه بار مردودی از سیستم آموزشی به عنوان دستیار فوق تخصصی اخراج می شوند.

دارندگان گواهینامه رشته های فوق تخصصی بالینی مشمول محدودیت تعداد دفعات شرکت در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی نیستند.

کلیه دستیاران فوق تخصصی که در سال های ما قبل دوره دستیاری را به اتمام رسانده اند و در آزمون نهایی شرکت نکرده و یا موفق به کسب حدنصاب لازم نشدند، از سال ۱۳۹۸ به مدت سه سال فرصت دارند در آزمون گواهینامه - دانشنامه رشته های فوق تخصصی شرکت کنند و در صورت عدم کسب حد نصاب قبولی گواهینامه، مشمول یکسال تمدید دوره خواهند بود.

تبصره: افرادی که در آزمون نهایی کتبی گواهینامه فوق تخصصی پس از یکسال تمدید دوره مردود شده اند منحصراً یک نوبت دیگر مجاز به شرکت در آزمون کتبی مذکور هستند.

تبصره: تعیین محل تمدید دوره به عهده هیات ممتحنه رشته مربوطه است.

اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی دانشنامه فوق تخصصی ۵ سال است و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند.

تبصره: افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ آئین نامه دوره های فوق تخصصی مصوب پنجاهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ۷ بهمن ۷۷ در آزمون نهایی کتبی دانشنامه فوق تخصصی قبول شده اند و تاکنون موفق به کسب قبولی در مرحله شفاهی آزمون مذکور نشده اند باید مجدد در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی شرکت کنند.

کلیه دستیاران شرکت کننده علاوه بر معرفی نامه از طرف رئیس بخش آموزشی و تائید مدیر گروه ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش و تکمیل حد نصاب قابل قبول log book دستیاری و احراز صلاحیت های بالینی (core competency) در قالب شیوه های نوین ارزیابی هستند.

دستیارانی که در آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند باید باقیمانده دوره آموزشی خود را پس از آزمون در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی را ارائه کنند.

کلیه داوطلبان موظف به دفاع از پایان نامه فوق تخصصی قبل از شرکت در آزمون گواهینامه هستند و در صورت عدم دفاع از پایان نامه حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره: در مواردی که پروژه تحقیقاتی طولانی مدت باشد، حسب نظر گروه آموزشی حداکثر به مدت یک سال جهت دفاع از پایان نامه فرصت داده خواهد شد. در این مدت فرد مجاز به استفاده از مزایای فوق تخصصی نیست.

کارت ورود به جلسه امتحان در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ شهریور ۹۹ از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.

نتایج آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت اینترنتی به آدرس http://sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی که به صورت PMP / OSCE و سایر روش های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود، در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه امتحان، محل و زمان دقیق برگزاری آزمون شفاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

قبول شدگان آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موظف هستند مطابق جدول زمان بندی آزمون شفاهی (به صورت تمام الکترونیک) که در زمان توزیع کارت تحویل داده خواهد شد به محل برگزاری آزمون مراجعه و در آزمون مربوطه شرکت کنند.

نظر به اینکه قسمتی از نمره آزمون شفاهی به پایان نامه پژوهشی دستیاران تعلق می گیرد داوطلبانی که خواستار استفاده از این امتیاز هستند باید قبل از ثبت نام شرکت در آزمون پایان نامه خود را به اتمام رسانده و از آن دفاع کرده باشند و هنگام آزمون شفاهی شخصا به هیات ممتحنه رشته مربوطه تحویل دهند.

تعلق نمرات ترجیحی پایان نامه و مقالات منتشره علمی بر اساس دستورالعمل مربوطه که به پیوست ارائه می شود، خواهد بود.

حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه فوق تخصصی

آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سئوال چند گزینه ای بوده (تعیین تعداد سئوالات با تشخیص هیئت ممتحنه مربوطه و تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است.

در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب می تواند در آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی شرکت کند. ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

جهت تعیین نفرات برتر هر رشته دانشنامه فوق تخصصی، نمره آزمون کتبی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی با ضریب ۱ محاسبه خواهد شد و معدل به دست آمده نفرات برتر را مشخص می کند.

دستیاران رشته های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه های آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند بود.

مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصی

اسکن و ارسال مدارک زیر از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir با حجم  ۳۰۰-۱۰۰ kb الزامی است. هزینه ثبت نام از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت است.

اسکن عکس  ۳×۴ برقی که در سالجاری گرفته شده باشد (در ابعاد ۳۰۰×۴۰۰ پیکسل با فرمت jpg و حداکثر حجم ۲۰- ۱۰۰ kb)، اسکن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت لزوم همراه با یک برگ فتوکپی صفحه توضیحات، اسکن کارت ملی از جمله مدارک الزامی است.

هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه فوق تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ ۸۲۵ هزار ریال (۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان) است.

هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار دوم در آزمون دانشنامه فوق تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال (۱۶۵ هزار تومان) است.

هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق  تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه فوق تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال (۳۳۰ هزار تومان) است.

داوطلبانی که فقط متقاضی شرکت در مرحله شفاهی آزمون دانشنامه فوق تخصصی باشند باید مبلغ ۸۲۵ هزار ریال (۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان) پرداخت کنند.

کلیه متقاضیان فارغ التحصیل خارج از کشور در صورتیکه واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی باشند با ارسال اسکن معرفی نامه از سوی رئیس مرکز خدمات آموزشی به همراه مدارک لازم در این دستورالعمل می توانند در آزمون شرکت کنند.

اسکن گواهی تمدید دوره برای آن دسته از افرادی که سه بار یا بیشتر در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی مردود شده اند، اسکن معرفی نامه از طرف رئیس بخش آموزش فوق تخصصی و با تائید مدیر گروه رشته مربوطه پس از تکمیل دوره آموزشی و اسکن تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش الزامی است.

وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود قابل استرداد نیست.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری فرتاک نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
همه اخبار
همه اخبار