//

آرایش زشت

  • ستاره‌ها سینما و سرگرمی به موجی که به «آرایش زشت» یا «زیبایی زشت» معروف شده است، تمایل نشان داده‌اند

۱