-

درباره ما

مدیر مسئول : منصوره فتوحی

سردبیر : نادر دارستانی

مدیر اجرایی : حمید محبی

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میرداماد. خیابان نسا. کوچه سفیه پلاک یک

تلفن تماس : 22922410-021