-

در دیدار شوراهای شهر و روستای ابرکوه مطرح شد؛

استاندار یزد گفت: نسبت به برخی طرح‌ها که به اسم اشتغال روستایی در روستاها اجرا شده انتقاد دارم زیرا به جای ایجاد شغل…

همه اخبار