-

با حضور سردار هاشمی پور نایب رییس کمیسیون انرژی صورت گرفت

عملیات اجرایی خط انتقال زاهدان _ زابل با حضور سردار هاشمی پور نماینده مردم کهگیلویه بزرگ و مدیریت گاز رسانی کشور آغاز گ…

همه اخبار