-

کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی؛

کشتی گیر وزن ۷۲ کیلوگرم کشورمان در مسابقات رنکینگ دار قرقیزستان در فینال مقابل حریف گرجستانی خود شکست خورد و به مدال…