-

در گفت وگوی مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با فرتاک نیوز مطرح شد؛

دکتر فرحناز محمدی مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در گفت وگو با فرتاک نیوز گفت: پویش ضیافت همدلی از ۲۵ فروردین آغاز و…

همه اخبار