-

حمید فرجی مسئول کمیته شوراها و مدیریت شهری و روستایی ستاد مرکزی آیت الله رئیسی در پهنه غرب کشور

مسئول کمیته شوراها و مدیریت شهری و روستایی ستاد مرکزی آیت الله رئیسی در پهنه غرب کشور گفت: با پایان یافتن زمان…

همه اخبار