-

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در گفت وگو با فرتاک نیوز برنامه نبض شهر به سوال مجری برنامه مبنی بر شاخص‌های…