معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به هدف‌گذاری امسال بر روی 20 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری، گفت: باید…