-

در فرتاک نیوز برنامه نبض شهر مطرح شد؛

در فرتاک نیوز برنامه نبض شهر مطرح شد؛ اختلاف نظر در شورای شهر تهران از ابراهیم امینی تا بهاره آروین چه نظری داشتند