-

رئیس جمهوری در تماس تلفنی با استاندارقم،

رئیس جمهوری اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران قم در مواجه با بارش های اخیر بر ضرورت آماده باش…

همه اخبار