//
کدخبر: ۴۶۱۹۴۰ //

رأی کمیته استیناف درباره تراکتور اعلام شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

رأی کمیته استیناف درباره تراکتور اعلام شد
به گزارش فرتاک نیوز،

و به نقل از ‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره  کمیته استیناف به شرح زیر است:

* در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه تراکتور تبریز نسبت به دادنامه این کمیته که در برگیرنده تایید دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال دائر بر محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به پرداخت مبلغ شصت میلیارد ریال به لحاظ نقض دستورالعمل ناظر به قرارداد بازیکنان از حیث تقبل پرداخت مالیات شش نفر از مربیان و بازیکنان منعکس در دادنامه‌های مذکور به استناد بند 6 ماده 108 مقررات انضباطی، نظر به ملاحظه محتویات هرچند با توجه به پاسخ استعلام سازمان لیگ فوتبال کشور مبنی بر ثبت قرارداد مربیان و بازیکنان مربوط که حکایت از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده بعد از تصویب آن دارد و اصلاح قراردادها قبل از تعقیب باشگاه نافی مسئولیت او نیست ولیکن با التفات به پاسخ اداره امور مالیاتی 1341 تبریز که مبین جمع کل مالیات اشخاص یاد شده به مبلغ 106 میلیارد و 50 میلیون ریال می‌باشد و اینکه باشگاه مذکور مرتکب عدم نقض یک فقره از مقررات دستورالعمل مصوب و متعاقباً اصلاح آن قبل از تعقیب شده از این رو میزان جریمه نقدی متناسب با فعل ارتکابی و میزان مالیات مقرر نیست مستنداً به مواد 93 و94 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال با تقلیل جریمه نقدی به سی میلیارد ریال دادنامه اصداری به قوت خود باقی و ضمن رد اعاده دادرسی با تقلیل مذکور تایید و اعلام می‌‌شود این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی اترک بجنورد به طرفیت آقای شهاب‌الدین جروند نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد تجدیدنظرخواهی باشگاه نسبت به دادنامه کمیته محترم وضعیت بازیکنان به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر شده است، تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا باشگاه مذکور حسب فیش مضبوط در پرونده هزینه مربوط را پرداخت نموده است، لذا مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان دادنامه 3834 نقض و در خصوص اعتراض باشگاه نسبت به دادنامه 3097 که مبین محکومیت او به پرداخت 150 میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد و پرداخت 3 میلیون و 270 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق بازیکن می‌باشد نظر به اینکه قبوض پرداختی مربوط به 450 میلیون ریالا دستمزد ایشان از قرارداد 600 میلیون ریالی است و اینکه کسر دستمزد قرارداد ناشی از احکام انضباطی باشگاه که طبق مقررات صادر و ابلاغ شده باشد، نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به‌عمل نیامده،  مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تایید و اعلام می‌شود، این رأی قطعی است.

* در خصوص تجدیدنظرخواه رضا گرامی به نمایندگی باشگاه فرا ایساتیس کران به طرفیت طوبی القاصی نسبت کمیته محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن براساس قرارداد فی‌مابین باشگاه و تجدیدنظرخوانده حکم بر محکومیت باشگاه به پرداخت 660 میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد و 25 میلیون و 179 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خانم طوبی القاصی صادر شده است علی ایحال با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه باشگاه به استناد صورتجلسه  داخلی، در خصوص اعمال جریمه بازیکن به قرارداد یک میلیارد و پانصد میلیون ریال استناد  کرده است و نیز اینکه جرایم باید طبق احکام کمیته انضباطی باشگاه با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صورت پذیرد، نظر به اینکه برابر ماده 6 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان مصوب 1396 در باب وکالت در آن کمیته ، اولاً برگ نمایندگی آقای رضا گرامی ارائه نشده است. ثانیاً مشارالیه هیچگونه در صورت وکالت از طرف باشگاه، وکالتنامه‌ای نیز تقدیم نداشته است. لذا نامبرده فاقد سمت تشخیص داده می‌شود مستنداً به مواد 6 و 17 آئین نامه یاد شده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به طرفیت آقای حجت حق‌وردی  نسبت به بخشی از رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 16 میلیارد و 448 میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد قرارداد و 358 میلیون و566 هزار و 400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است هرچند تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود نسبت به 3 میلیارد و 834 میلیون ریال از محکوم به معترض است ولیکن با توجه به عدم قابلیت تفکیک میزان محکوم به در واقع نسبت به تمامی آن اعتراض صورت پذیرفته است علی ایحال آنچه که در ماده 8 قرارداد به عنوان شروط تکمیلی مورد توافق فی مابین قرارگرفته مبلغ مندرج در ماده 3 به میزان سی میلیارد ریال برای مدت 133 روز یعنی تا 1401/10/10 می‌باشد و ادامه فصل منوط به توافق مالی است که در بند 3 لایحه مورخ 1402/7/3 باشگاه نیز تصریح به این امر شده است که « ... در صورتی که توافقی صورت نگیرد بازیکن می‌توانست قراداد را فسخ کند.»  و بازیکن اعلام فسخ خود را طی در سازمان لیگ ثبت کرده است ضمن اینکه ادعاهای مطروحه تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مستند به ادله نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تایید و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۴۶۱۹۴۰ //
ارسال نظر
 
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فرتاک نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فرتاک نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد