-

محمد نادری یکی از چهره‌های جدید فهرست امیر قلعه‌نویی است.