-

بدلیل اجرای برنامه‌های آموزشی دهیاران

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور از مدیر کل امور روستایی و شوراهای…

همه اخبار