-

ژاپن که پیشتر 42 فروند جنگنده اف35 رادارگریز را از آمریکا برای مونتاژ در داخل خریده بود، سفارش خرید مستقیم 20 فروند…