-

دولت سئول می‌گوید پس از اتمام مانورهای نظامی مشترک میان آمریکا و کره‌ جنوبی و پس از 25 مه سال جاری میلادی مذاکرات در…