-

یک روزنامه آمریکایی روز پنجشنبه نوشت: به دنبال افزایش نگرانی نسبت به نقض توافق نامه کنترل تسلیحات توسط مسکو، دولت…