-

جعفری: برنده شدن در ذات من است؛

سرمربی تیم قهرمان نیم فصل اول فوتبال بانوان که با اقتدار به این عنوان رسید، از دلایل موفقیتش می گوید.

همه اخبار