-

به دلیل برخی مشکلات در استادیوم آزادی، محل برگزاری دیدار تیم‌های بسکتبال بانوان گاز تهران و بانوان شهر گرگان تغییر کرد.

همه اخبار