-

سی ان ان در گزارشی نوشت: در حالی که نخستین سفر خارجی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا به…