//

اولین نشست خبری انجمن صنعت ساختمان تهران به روایت تصویر

اولین نشست خبری انجمن صنعت ساختمان تهران با حضور پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان تهران و دیگر اعضای هیات مدیره این انجمن و اصحاب رسانه برگزار گردید. عکس: زهرا آریامنش

کد خبر : ۴۴۹۰۷۳