-

کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید تصدی گری خود را از صنعت خودرو بردارد .

آخرین اخبار
همه اخبار
همه اخبار