<![CDATA[پایگاه خبری تحلیلی فرتاک نیوز]]> https://www.fartaknews.com Tue, 17 Sep 2019 06:32:17 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[رویت یوفوهای مخفی شده در پشت نور پروژکتور استادیوم! ]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213756 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213756-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85
]]>
Tue, 17 Sep 2019 03:50:00 +0000
<![CDATA[وصیت و اخطار بنیانگذار آل سعود درباره یمن چه بود؟]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213755 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/213755-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
]]>
Tue, 17 Sep 2019 03:40:00 +0000
<![CDATA[هشدار رهبر انقلاب درباره تلاش برای از بین بردن نام شهیدان ]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213753 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/213753-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
]]>
Tue, 17 Sep 2019 03:30:00 +0000
<![CDATA[اشاره جالب پوتین به آیه قرآن درباره برادری در نشست آنکارا]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213740 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/213740-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7
]]>
Tue, 17 Sep 2019 03:20:00 +0000
<![CDATA[اقدام انسانی سرباز ترکیه با تروریست زن مورد تحسین قرار گرفت ]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213730 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213730-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
]]>
Tue, 17 Sep 2019 03:10:00 +0000
<![CDATA[خداحافظی با داور پرافتخار کشورمان ]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213728 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/213728-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
]]>
Tue, 17 Sep 2019 03:00:00 +0000
<![CDATA[ رفتار جالب توجه فرمانده یگان ویژه ورزشگاه آزادی با طرفداران پرسپولیس]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213727 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/213727-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3
]]>
Tue, 17 Sep 2019 02:50:00 +0000
<![CDATA[رئیس قوه قضاییه: کانادا دست از اقدام غیرقانونی‌اش بر ندارد، مقابله‌به‌مثل می‌کنیم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213725 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/213725-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
]]>
Tue, 17 Sep 2019 02:40:00 +0000
<![CDATA[ وقتی مریلا زارعی گفت: قرار نبود چادر مشکی لباس متهم بشه]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213722 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-78/213722-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%87
]]>
Tue, 17 Sep 2019 02:30:00 +0000
<![CDATA[نگاهی به مشکلات سایت های فروش بلیط ورزشگاه ها + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213748 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/213748-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 16 Sep 2019 20:15:41 +0000
<![CDATA[آموزش نحوه خرید بلیط الکترونیکی و ورود به ورزشگاه + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213747 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/213747-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 16 Sep 2019 20:09:53 +0000
<![CDATA[آزمایش توپ های حاشیه ساز لیگ برتر ایران + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213746 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/213746-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 16 Sep 2019 20:02:18 +0000
<![CDATA[کارشناس داوری دیدار سایپا - نساجی + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213745 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/213745-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:54:10 +0000
<![CDATA[توضیحات حسن زاده درباره محرومیت علیرضا بیرانوند + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213744 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/213744-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:48:32 +0000
<![CDATA[آیا محرومیت فرشید اسماعیلی بخشیده میشود؟ + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213743 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/213743-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:40:32 +0000
<![CDATA[خلاصه بازی پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213694 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/213694-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 16 Sep 2019 17:18:17 +0000
<![CDATA[ گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213693 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/213693-%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
فرتاک ورزشی/دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان با گل کنعانی زادگان به سود سرخ پوشان به پایان رسید.
]]>
Mon, 16 Sep 2019 17:16:50 +0000
<![CDATA[کنایه پیمان یوسفی به علیفر در مورد اشتباه عجیب او در مورد سید جلال حسینی]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213689 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/213689-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
فرتاک ورزشی/ پیمان یوسفی در بین بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان کنایه ای به علیفر در مورد اشتباه عجیب او در مورد سید جلال حسینی زد.
]]>
Mon, 16 Sep 2019 16:56:13 +0000
<![CDATA[مخدری مرگبار که مصرف‌کننده را به زامبی تبدیل می‌کند]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213628 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213628-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 16 Sep 2019 13:19:52 +0000
<![CDATA[صحبت‌های شنیدنی گردشگر مکزیکی درباره امام حسین (ع) ]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213625 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213625-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
]]>
Mon, 16 Sep 2019 13:05:57 +0000
<![CDATA[پشیمانی خانم بازیگر از تبلیغ یک محصول آرایشی]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213622 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-78/213622-%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
]]>
Mon, 16 Sep 2019 12:52:23 +0000
<![CDATA[تبدیل انرژی خورشیدی به جای نفت و زغال سنگ در هند]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213619 /بخش-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-75/213619-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 16 Sep 2019 12:38:32 +0000
<![CDATA[روش عکاسی ماکرو با دوربین موبایل]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213618 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213618-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
]]>
Mon, 16 Sep 2019 12:26:47 +0000
<![CDATA[یک جو غیرتی که در وجود رضاخان نبود! ]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213598 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/213598-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF
]]>
Mon, 16 Sep 2019 10:52:58 +0000
<![CDATA[استعداد باورنکردنی نوجوان هندی در انجام حرکات ژیمناستیک!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213597 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213597-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
]]>
Mon, 16 Sep 2019 10:39:40 +0000
<![CDATA[یک خبر خوب برای استقلالی ها+فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213603 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/213603-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
فرتاک ورزشی/ با اعلام کنفدراسیون آسیا سهمیه ایران در رقابت های جام باشگاه های آسیا 3+اعلام شد واستقلال به طور مستقیم به این مسابقات راه پیدا کرد.
]]>
Mon, 16 Sep 2019 10:38:22 +0000
<![CDATA[تهدیدات دردسرساز خواننده زن علیه نخست وزیر هند]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213596 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213596-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 16 Sep 2019 10:25:27 +0000
<![CDATA[اتفاق وحشتناکی که گردشگران را در ساحل به وحشت انداخت!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213594 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-8/213594-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
]]>
Mon, 16 Sep 2019 10:14:34 +0000
<![CDATA[حمله به اتوبوس باشگاه استقلال با سنگ ]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213590 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/213590-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%DA%AF
]]>
Mon, 16 Sep 2019 10:07:48 +0000
<![CDATA[ترس عجیب یک دانش آموز هنگام واکسن زدن]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-213591 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/213591-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86
]]>
Mon, 16 Sep 2019 09:49:41 +0000