<![CDATA[پایگاه خبری تحلیلی فرتاک نیوز]]> https://www.fartaknews.com Sun, 23 Feb 2020 00:37:37 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[توضیحات رئیس پلیس فتا از شیوه سودجویی با خبر شیوع کرونا!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245578 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245578-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
]]>
Sat, 22 Feb 2020 17:44:35 +0000
<![CDATA[ شجاع خلیل‌زاده به دختری که می‌خواست سلفی بگیرد :فاصله بگیر کرونا نگیریم!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245575 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/245575-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
]]>
Sat, 22 Feb 2020 17:39:24 +0000
<![CDATA[جدیدترین جزئیات از ویروس کرونا در ایران]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245562 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245562-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 22 Feb 2020 17:33:14 +0000
<![CDATA[ باورهای غلط برای پیشگیری از کرونا]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245569 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245569-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
]]>
Sat, 22 Feb 2020 17:28:27 +0000
<![CDATA[در صورت مواجهه با چه علائمی باید فورا به پزشک مراجعه کنیم؟]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245560 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245560-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
]]>
Sat, 22 Feb 2020 17:01:12 +0000
<![CDATA[روحیه بالای پزشکان ایرانی در بیمارستان]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245555 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245555-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 22 Feb 2020 16:44:51 +0000
<![CDATA[قم فعلا قرنطینه نمی‌شود!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245511 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245511-%D9%82%D9%85-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Sat, 22 Feb 2020 10:53:59 +0000
<![CDATA[ آخرین خبر از شمار مبتلایان به کرونا در ایران]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245510 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245510-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 22 Feb 2020 10:31:28 +0000
<![CDATA[ادعای طنزآمیز کارشناس من‌ و تو: تجمع بیش از سه نفر در ایران ممنوع است]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245493 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/245493-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%86%D8%B2%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 22 Feb 2020 09:47:35 +0000
<![CDATA[مشکوکان ابتلا به کرونا برای انجام تست به کجا مراجعه کنند؟]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245491 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245491-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
]]>
Sat, 22 Feb 2020 09:24:30 +0000
<![CDATA[هشدار جدی وزارت بهداشت برای کرونا: روبوسی ، دست دادن و کشیدن قلیان ممنوع!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245490 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245490-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9
]]>
Sat, 22 Feb 2020 09:02:22 +0000
<![CDATA[ تصاویر جدیدی که از سیاره مشتری منتشر شد]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245489 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245489-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
]]>
Sat, 22 Feb 2020 08:48:42 +0000
<![CDATA[ بازیکن نه چندان خارق العاده ای که به بارسلونا پیوست]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245488 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/245488-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 22 Feb 2020 08:37:03 +0000
<![CDATA[ کشتار سگ و گربه ها در روستایی در چین برای جلوگیری از شیوع کرونا]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245485 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245485-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
]]>
Sat, 22 Feb 2020 08:32:24 +0000
<![CDATA[ گزارش صداوسیما از رای گیری در کلیسای سرکیس مقدس]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245423 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245423-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
]]>
Sat, 22 Feb 2020 05:10:00 +0000
<![CDATA[سیستمی جالب برای متوقف کردن خودرو قبل از خط عابر پیاده]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245422 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245422-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87
]]>
Sat, 22 Feb 2020 05:00:00 +0000
<![CDATA[فردی که بخاطر گرفتن کبوتر دچار برق گرفتگی می شود!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245421 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245421-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Sat, 22 Feb 2020 04:50:00 +0000
<![CDATA[حرف‌های تکان‌دهنده عمو پورنگ از اتفاقی وحشتناک‌تر از شیوع کرونا]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245419 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245419-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
]]>
Sat, 22 Feb 2020 04:40:00 +0000
<![CDATA[توضیحات وزیر بهداشت احمدی‌نژاد درباره ویروس کرونا: مرگ و میر آنفولانزا بیشتر است]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245418 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/245418-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 22 Feb 2020 04:30:00 +0000
<![CDATA[شاهکار جدید محمود احمدی‌نژاد : آموزش ساخت ماسک ضد کرونا ،پای صندوق رای !]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245420 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/245420-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C
]]>
Sat, 22 Feb 2020 04:20:00 +0000
<![CDATA[تبعات نپذیرفتن FATF از زبان لعیا جنیدی]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245417 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/245417-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF%DB%8C
]]>
Sat, 22 Feb 2020 04:10:00 +0000
<![CDATA[بحث جنجالی در برنامه زنده بر سر رای دادن و رای ندادن!]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245416 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245416-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86
]]>
Sat, 22 Feb 2020 04:00:00 +0000
<![CDATA[تلاش راننده تراکتور برای رساندن صندوق رای به روستای صعب العبور]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245415 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-65/245415-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1
]]>
Sat, 22 Feb 2020 03:50:00 +0000
<![CDATA[اقدام جالب بازیکنان آرسنال هنگام گرفتن عکس تیمی‌شان]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245413 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/245413-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 22 Feb 2020 03:30:00 +0000
<![CDATA[شرکت عاشقان اسکی‌ در انتخابات از پیست دیزین]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245414 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/245414-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86
]]>
Sat, 22 Feb 2020 00:40:00 +0000
<![CDATA[رسوایی در مدیریت؛ اتفاق ناخوشایند این روزهای بارسلونا + فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245351 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/245351-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
فرتاک نیوز؛برنامه فوتبال ۱۲۰، آیتمی از رسوایی این روز‌های مدیران بارسلونا پخش کرد. فوتبال ۱۲۰ مورخ ۱ اسفند ۹۸، بخشی را به آشفتگی این روزهای بارسلونا و رسوایی مدیران این تیم اختصاص داده است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.
]]>
Fri, 21 Feb 2020 12:40:24 +0000
<![CDATA[اشک های علی انصاریان در برنامه مهران مدیری]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245321 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/245321-%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
]]>
Fri, 21 Feb 2020 08:21:37 +0000
<![CDATA[لحظات جالب فوتبالی هفته در فوتبال ۱۲۰]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245319 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/245319-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
]]>
Fri, 21 Feb 2020 08:08:39 +0000
<![CDATA[بلایی که برف بر سر آزادراه پردیس آورد! +فیلم]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245239 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12/245239-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
فرتاک نیوز؛ در پی بارش برف شدید درآزاد راه پردیس خودروهای زیادی در برف گرفتار شدند.
]]>
Thu, 20 Feb 2020 17:00:58 +0000
<![CDATA[توصیه وزیر کشور به مردم در آستانه انتخابات مجلس]]> https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-245223 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-76/245223-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
]]>
Thu, 20 Feb 2020 16:02:47 +0000